-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۷, جمعه

فشرده سخنان احمد مسعود در فراخبر طلوع نیوز

محمد داود جنبش فاریابی

۱. اشرف غنی یک رئیس جمهور بد و‌ فرد گرا است.

۲. شناسنامه الکترونیکی بر ضد وحدت ملی است و نخواهم گرفت.

۳. داکتر عبدالله باید در ارتباط شناسنامه های تحمیلی پاسخ بدهد.‌

۴. به خاطر صلح خون قهرمان ملی " پدرم" را به طالبان می‌بخشم ولی آرمانش را نه. 

۵. اشرف غنی به خاطر صلح باید برود.

۶. نوع نظام باید غیر متمرکز باشد، و قدرت باید از ولایات به مرکز بیاید نه بر عکس آن.

و مشکل بهسود هم ناشی از تمرکز گرایی است، 

این نظام پاسخگوی مشکلات مردم ما نیست.  

۷. رهبر جمعیت اسلامی افغانستان پس از برگزاری کنگره جمعیت و انتخابات مشخص می‌شود.

۸. جلسه بن و لویه جرگه یک اشتباه تاریخی بود. 

۹. آرزوی ما صلح است، و آمادگی برای صلح هم گرفتیم و‌ در صورت شکست کنفرانس استانبول باز هم آمادگی داریم...