-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۰, جمعه

پس خروج امریکا، یک فریب است

 

احمد شاه مسعود: پیوند طالب والقاعده، امری ذاتی است؛ همدیگر را قوت می بخشند و یک جا می میرند.

JAW BREAKER

THE ATTACK IN BIN LADEN ALQAEDA

GARY BERNTSON AND RALPH PEZULLO

PAGE: 62