-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۶, پنجشنبه

خروج امریکا به عقل ساده هم جور نمی آید

اعلامیه خروج از زبان جوبایدن، ابهام دارد. سوال بنیادی را جواب نداده است: افغانستان را به کی واگذار می کنید؟ تحت چی شرایطی، افغانستان را به روسیه، چین، ایران و هند رها می کنید؟ اتحادیۀ اروپا چی می گوید؟

امریکا و متحدانش، جنگ درسوریه، یمن و اکرائین را باخته؛ احمقانه است ازین موضع مستحکم آسیایی برون برود.

هند را که با افغانستان پیمان استراتیژیک امضاء کرده، از نظر می اندازند. ازنظر هندی ها، انگلیس، شوروی و امریکا هریک دربرهه های مشخص زمانی شکست خورده و دو باره برگشته نمی توانند. هند رقیب سرسخت و آشتی ناپذیر بازگشت روسیه به افغانستان و به موازات آن، مانع عمده در لنگراندازی چین و پاکستان درافغانستان است. شکل وشمایل جنگ یا صلح آسیایی در چهارراه آسیا هیچ مشخص نیست. جنگ دایم، مصرف دایم می طلبد. روسیه، چین و روسیه ازین پس برعلیه منافع همدیگر درافغانستان نخواهند جنگید؛ مگرزدن دهان بند راهبردی به پوزۀ هند بزرگ یا همان هیولای نرمِ بلعنده.

اما اگربین هند وامریکا درافغانستان پیمانی نا نوشته بسته شده باشد؛ طالب می تواند حرف از اشغال شهرها و شریعت پاکستانی بزند؟

خروج از افغانستان از سوی امریکا نا ممکن است. تنها گزینه آن است که شکل حضورخود را از نظرعملیاتی عوض کند.