-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۳, دوشنبه

تاج سلطانی سر امان الله گذر بگذاری، تغییر نمی کند

 

در  زمانی که مارشال فهیم  معاون کرزی بود، امان الله گذر هرسال دروقت حاصلات انگور، ده کریت انگور را سرشانه گرفته به طرف ارگ می آمد که به حامد کرزی پیشکش کند. بعد از تقدیم کریت ها می گفت: رئیس صاحب این بهترین انگور فصل است که برای تان آورده ام.

یک روزمارشال فهیم، امان الله گذر را دردفترش طلبید. وقتی روی کوچ نشست، به آرامی برایش گفت:

قوماندان صاحب، تو که خودت ره عیار شمالی میگیری،  کاکه میگیری... آیا در شأن یک کاکه شمالی همین است که  کریت انگور به خانه کرزی بیاورد تا خویش را محبوب دربار بسازد؟

قوماندان گذردفعتاً کودکانه اعتراف کرد: والله صاحب اشتباه کردم؛ دیگر نمی کنم!

گزارشنامه افغانستان اطلاع دارد که پسر قوماندان امان الله گذر قوماندان بندر پرعاید حیرتان است. وی میلیون ها دالر دربانک ها ذخیره دارد. چهاربار زن گرفته که درگوشه و کنار دنیا زنده گی دارند.  شخص امان الله به همکاری پسرش دو هزار جریب  زمین تنها در منطقۀ مارمل مزار شریف  قبضه نموده، صد ها خانه در کابل دارد؛ از هیچ چیزی کمبودی ندارد.

بسیاری ها تعجب کرده اند که امان الله گذر دریک چنین موقع حساس تاریخی، چطور این چنین به پابوسی یک تیم کوچک روی آورد که با پای خود به لبه سقوط رفته است. 

دلیل اولش این است که این چنین آدم ها هیچ گاهی ولو تاج سلطانی بر سرش بزنی، با خواصی که با آن بزرگ شده، تغییرنمی کند. امان الله از جمله تیپ هایی است که درروی زمین به کسی ضرورت حیاتی دارد که او را «صاحب» بگوید. می‌گوید من با امرالله صالح رفته ام!  صالحی خودش درمیان قوم منزوی است و از یک تلفن صبحانه غنی به خاطرجراحی پروستات به وجد آمده بود که گویی دنیا را برایش بخشیده اند. همین حالا صالح زیر دست محب و فضلی کار می‌کند و هدایت می‌گیرد.

دلیل پیش پا افتادۀ دیگربرای امان الله گذر این است که توقع دارد پسرش درکابل مقرر شود.