-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۷, سه‌شنبه

حبیب الله کلکانی تسلیم نشده بود؛ تحویلش داده بودند!


 یک زلزلۀ پنهان دردناک دیگر درتاریخ شمالی

یک منبع تاریخی که به تازه گی در دسترس قرار گرفته، نشان می دهد که امیرحبیب الله کلکانی در 110 سال پیش، به نادرخان «تسلیم» نشده بود؛ بلکه از سوی یک گروه از مردم شمالی ( دریک وضعیت خاص) در «پشته سرخ» ناگهان مورد حمله قرار گرفته و به شکل زخمی و بی هوش به عمال نادری تحویل داده شده بود.

 امیرحبیب الله در کل زنده گی اش، به کسی تسلیم نشده و هرگز خیال تسلیمی نداشته است. او سنگ بزرگی از اعتراض بر مرداب ترشیدۀ نظام سیاسی با بافت و استخوان بندی قدیمی پرتاب کرد. تاریخ را درمورد آن سرسخت ترین عامل مقاومت، به گند کشیده اند. لجن روبی تاریخ منحرف، سال ها کارشباروزی نیاز دارد.

یک مدت وقت می گیرد تا بررسی و مطالعۀ این منبعی که تازه دستیاب شده، به اتمام برسد.