-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۷, سه‌شنبه

یک خبرهشدارآمیز

 بازهم راپورهای ناگوار و غیر رسمی به دست می رسد که حاکی از دوام مذاکرات بین سطوح بالای جمهوری سه نفره با طالبان است.

طالبان درین تعامل، رویکرد نفاق اندازی و استفاده از تفرق بین دولت و قوای مقاومت ملی را دنبال می کند. همین اجندا را در تماس با برخی افراد سابق جبهه شمال و شماری از خائنان کابل نشین نیز پیش گرفته اند.

 پاکستان ازین تماس ها آگاه است؛ اما نیروهای سیاسی، مردم پریشان حال و نیروهای امنیتی ازآن اطلاع ندارند. بیم آن وجود دارد که این مشاورت های مخفی با طالبان ناگهان به ریزش حکومت و نظام طی یک اقدام کودتایی به نفع طالبان صورت نگیرد. در آن صورت همه جبهات دریک عمل انجام شده قرار خواهند گرفت. قطعاً فیصله شده است که درصورت بروز یک موج جدید مسلحانه علیه طالبان از شمال، دولت باید به نفع طالبان از صحنه کنار برود.