-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۶, پنجشنبه

مزامیر زیر زبانی یک یتیم سیاسی

امرالله صالح چقدرخوش است! 

می گوید: از من خواسته شد در مورد پاره ای از مسایل مرتبط به وضعیت امنیتی  کشور و روزنه های صلح ابراز نظر نمایم. عین همان شعف وهیجانی که براثرتلفن اشرف غنی بعد از جراحی پروستاب به وی دست داده بود.
 امشب ساعت هشت به وقت کابل رییس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی با رییس جمهور ایالات متحده امریکا صحبت تیلفونی داشت.  پس از دقایقی از من خواسته شد در مورد پاره ای از مسایل مرتبط به وضعیت امنیتی  کشور و روزنه های صلح ابراز نظر  نمایم. من با رییس جمهور کشور خویش  هم صدا شده از محترم بایدن  رییس جمهور امریکا  و کشور های عضو  ناتو که در سالیان پسین افغانستان را کمک کرده اند ابراز سپاس و امتنان  نمودم و گفتم که به تصمیم آنها برای خروج کامل از افغانستان احترام  قایل استیم.  

یاد آور شدم که افغانستان کشور ماست و ما تحت هر شرایطی از کرامت انسانی و حقوقی اساسی مردم خویش در برابر گروه طالبان و همفکران شان دفاع می نماییم. حد اقل در دوسال گذشته بیشترین ابتکارات دفاعی و عملیاتی بر دوش نیرو های دلیر وطن بوده است و نیرو های ناتو  در انجام عملیات ها حمایتی  فراتر از پوشش گاه و نا گاه هوایی نداشته اند.  به همگان هویداست که طالبان بیشتر از نوددرصد تجهیزات جنگی خویش را ازپاکستان بدست می آورند که بیان و  تکرار این حقیقت نباید هیچگاهی در هیچ مناسبتی یادمان برود. 

مقوله ای که گویا طالبان تجهیزات خویش را از جنگ با اردو و پولیس بدست می آورند  از اساس بی اساس است. اکنون  طالبان با پی بردن به کف سیاست امریکا و ناتو دیگر حاضر به سازش و تفاهم صلح نیستند. حد اقل موقف گیری دو روز اخیر آنها نشان از چنین لجاجت دارد.  آنها با حمایت مستحکم و حوصله مندانه پاکستان میخواهند خشونت ها را زیاد ساخته و به زعم خودشان گروه مسلط باشند. بدست آوردن این هدف  و قرار گرفتن درجایگاه مسلط و محوری برای طالبان امکان ندارد ولی تغییر باور طالبان نیاز به ایستاده گی محاسبه شده و استراتیژیک دارد. به عباره دیگر پایین آوردن طالب ها از باور کاذب شان کار زیاد در میدان نظامی و سیاسی نیاز دارد. شیوه نادرست مذاکره در دوحه طالبان را باورمند به غلبه ساخته است.

 فروپاشی این باور اکنون نیاز به بسیج بیشتر و کار بیشتر دارد که مسوولیت آن مستقیم و کاملا  به دوش ماست. معنای  ما درینجا فراتر از ساختار دولت است. ما یعنی همه انسان هایی که نمیخواهند زیر سلطه و یوغ دیکتاتوری متحجر شورای کویته زیست نمایند. البته که دولت در بسیج ملت و مدیریت وضعیت نقش اصلی و محوری را خواهد داشت.  از نظم و روحیه بلند در میان قوت های امنیتی خویش نسبتا به تفصیل صحبت نمودم. رییس جمهور امریکا که با لحن خیلی صمیمی با رییس جمهور کشور صبحت میکرد یاد آور شد که کشورش تمام توان  دپلوماتیک و نفوذ بین المللی اش را بخاطر صلح در افغانستان بسیج خواهد نمود و خروج قوت های نظامی به معنای خروج از صحنه ی افغانستان نیست.

  او یاد آور شد که امریکا روند حمایت از دولت و ملت افغانستان را در عرصه های مختلف و بخصوص دفاعی و امنیتی ادامه میدهد. ساعتی پس از آن آقای ستولتنبرگ سرمنشی ناتو نیز با رییس جمهور صحت کرد و من کم و بیش توضیحات فوق را به او نیز ارایه نمودم.  طالبان پس از امضای توافق با امریکا یک لحظه هم خشونت و جنایت را کم نساختند و هرچه در توان داشتند انجام دادند و میدهند. طالب شکست میخورد زیرا روایت سیاسی به غیر از آدم کشی و ایجاد رعب ندارد. این نوع نیرو در یک کشور متکثر ابدا مسلط شده نمیتواند.