-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۱۵, یکشنبه

پیمان ایران - چین معادلات جهان را به هم می زند

 عزیز آریانفر

امضای سند همکاری های درازمدت ایران و چین و قصد چین به سرمایه گذاری 400 میلیارد دالری در ایران، پیوستن ایران به اتحادیه اروآسیایی به رهبری روسیه، تمدید سند همکاری های راهبردی روسیه و ایران، می تواند همه معادلات در منطقه را برهم بزند. کما این که هند هم در رقابت با چین به سرعت در ایران وارد میدان شده و آغاز به سرمایه گذاری های عملی نموده است. 

این گونه  ایران به کانون رقابت های قدرت های اقتصادی بزرگ جهانی مبدل می شود. 

تردیدی نیست که اروپایی ها هم به سرعت وارد میدان خواهند شد تا از نفوذ گسترده چین در ایران جلوگیری کنند. جاپان و کوریا هم به میدان خواهند آمد. 

امریکا هم در فرجام کار راهی جز عقب نشینی در برابر ایران و پیوستن دوباره به برجام ندارد. 

پاکستان از همین اکنون برای بهره مند شدن از خوان رنگین ایران در کنار آن کشور قرار گرفته است. 

در برنامه دارم در زمینه تاثیرات این تحولات دراماتیک بر کشور در یکی دو روز آینده سخنرانی مفصلی در یکی از تلویزیون ها انجام دهم.