-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۴, سه‌شنبه

بعد از امان الله گذر، نوبت عزم الدین میرزایی رسید

 قرارگزارش، امرالله صالح جهت راه اندازی یک همایش ساخته گی درپنجشیر به دفاع از جمهوریت سه نفره، مبلغ سه لک دالر دراختیار عزم الدین میرزایی رئیس شورای ولایتی و همچنین برادر زلمی نوری تحویل داده است. صالح که با اقدامات تحریک آمیز خویش از مدت ها به این سو روی اعصاب مردم پنجشیر راه رفته، اکنون چرخاندن آسیاب تنش درپنجشیر برایش مهم است. درمحفل کوهدامن، اشرف غنی حتی به طورخشکه نامی از امان الله گذر نبرد؛ یعنی پول تان را گرفته و مجلس آراییده اید... به رئیس جمهور «منتخب»! چی الزامی است که از امان الله واری آدم رسماً نام ببرد.

دیده شود درپنجشیر چی اتفاق خواهد افتاد.