-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۸, شنبه

امارت اسلامی منسوخ پنداشته می شود

 از گفتمان میان جواد ظریف، جیا شانکر وزیرهندی و حمدالله محب این نتیجه حاصل می شود که سه کشور ایران، هند و چین قطعاً از بلند پروازی های طالبان حمایت نمی کنند و امارت اسلامی را یک تفکر مردود قلمداد می کنند. اما اصل قضیه این است که جبهه مقاومت ملی، در نخستین رویارویی های جنگی، طالبان را با شکست های متناوب رو به رو کند. آنگاه موضع نیروهای داخلی با پالیسی قدرت های منطقه ای دریک راستا قرار می گیرد.