-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۴, سه‌شنبه

جبهه مقاومت نباید خام طمع شود!

 جبهۀ مقاومت برای نجات هستی و مدنیت افغانستان باید کمربسته آمادۀ نبرد تاریخی با سرپنجه های پاکستان باشد. هرنوع خام طمعی، خطرناک است. انتخابات و تقسیم قدرت، نجات دست آوردهای مدنی و ازین قبیل مقولات، قطعاً درمغز طالب مفاهیم پذیرفته شده نیستند. راه فقط یک راه است: نبرد همه گانی درتمامی محاذات؛ تا زمانی که نیروهای منطقه یی هم سو با منافع درازمدت خود شان، درمهارطالب وارد عمل شوند. درترکیه یا هرجای دیگر، نه طالب طرح های دیگران را قبول دارند ونه خیالات وهمی خود شان برای مردم جاذبه دارد. اکنون مردم ما دو جبهه دولتی و غیردولتی طالب در نبرد اند و این سخت ترین دورۀ مبارزه برای بقا است.

سعی دارند دو جبهه طالب را یکی کنند.