-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۶, دوشنبه

« شب های روم»


از کتاب « شب های روم»

جایگاه شاه امان الله در باشگاه هیتلر و موسولینی

رزاق مأمون-  فصل اول


درماه هایی که نبرد قدرت بین سردارنادرخان و حکومت «سقاوی» داغ بود، ازغارت سفارت افغانستان در لندن درنشریات پرده برداشته شد. 

آرتورهندرسن وزیر خارجه بریتانیا در بیانیه ای بی پیشنیه فاش کرد که شجاع الدوله خان غوربندی وزیر پیشین در کابینه شاه امان الله و رئیس سازمان امنیت را از لندن اخراج کرده است. درعقب اخراج وی یک رسوایی بزرگ خوابیده بود. گزارش دولتی بریتانیا مشعر بود که خزانه ای شامل مقدار زیاد لاجورد به ارزش هزاران پوند ( که گفته می شود ملکیت امان الله شاه مخلوع بوده) به اضافۀ اسناد و مدارک مهم از سفارت افغانستان در لندن به یغما رفته بود.

ونکوور سن گزارش داد: مقامات، مقداری ازین مواد را دو باره به دست آورده  و در محضر دادگاه به صاحبان اصلی آن ها سپرده خواهد شد. شجاع الدوله در ماه اپریل ۱۹۲۵ به حیث سفیر انتصاب شده بود و به حیث یک روشنفکر برجسته و توانا به حساب می رفت.