-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۹, یکشنبه

سر آقای فتح الفتوح هنوز داغ است

 اسماعیل خان گفته است:

 فتح هرات کلید فتح افغانستان بود و در پی آن ولایات دیگر  افغانستان، به تصرف مجاهدین در آمد.

این آقا همیشه از فتح گپ می زند. اما این ادعایی که کرده، از هرطرف که ببینی غلط است. درتاریخ هرات، فتحی رقم نخورده  است. فتح شده، اما دیگران را فتح نکرده. اول فکر کردم که اسماعیل خان از فتح هرات توسط طالب سخن گفته، بعدش معلوم شد که نشئه مفت و سهل هفته اول ماه حمل 1371 از سرش نه پریده.

تاریخ آمد و گریز اسماعیل خان زیاد کهنه نیست که یاد ما نمانده باشد. منظور وی از «فتح» شاید روزهای آشفته سقوط دولت دکترنجیب الله است که هرقطعه عسکری مطابق رابطه قبلی به یک جناح مجاهدین، خود شان را همراه با سازوبرگ و زراد خانه های خویش تحویل دادند؛ الحاصل «عفوعمومی!» شامل حال شان شد!

اسماعیل خان، چند بار خودش از سوی دسته جات مختلف فتح شده. فتح امان الله زیرکوهی، از خنده آورترین آن است.