-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۱۸, چهارشنبه

درجیب «جلالت مأب» خوابیده؛ درفیس بوک شفا باشه می نویسد!

از مواریث تاریخی امرالله صالح/ از یک تارموی کرزی صاحب، تا خیرمقدم به «مردم افغانستان!!» به خاطر بازگشت مرشدش

این رقمش، باور نکردنی است!

غنی از اول صبح با امرالله صالح تلفنی گپ زده! عرش معلی روی ستون غنی ایستاده. امرالله درین باره نه نوشته که آیا شب خوابش برده بود یا تا بامداد چپه و راسته خوابیده؟

 از خداوند متعال برای جلالتماب محترم رییس جمهور کشور صحت و تندرستی استدعا دارم و بازگشت اش را به اقامت گاه  در ارگ  پس از سپری کردن عملیات در شفاخانه شهید سردارمحمدداودخان  (چهارصدبستر) برای همه  مردم افغانستان خیرمقدم و مبارکباد می گویم.  از اعتماد مقام ریاست جمهوری که روز ها قبل تاریخ  و موضوع عملیات  را با من شریک ساخته بودند ابراز امتنان و سپاس  می نمایم.  امروز نیز رییس جمهور لطف نموده در اول صبح  با من صحبت  تیلفونی نمود و از صحت کامل خود اطمینان دادند. پاینده باد جمهوریت.