-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۶, دوشنبه

جمعیت اصلاح را به پنجشیر می فرستند


مولوی ملک استاد مدرسه عبدالله خیل عضو فعال و برجسته جمعیت اصلاح  کاندیدای ولسوالی دره ولایت پنجشیر است. مولوی ملک، رفیق شخصی دوره کمپاین های پارلمانی داکترظهیر سعادت است.  او با وطنداران دره روابط خوبی ندارد و حتی در قریه عبدالله خیل با خویشاوندانش تیره و تار است.

 این شخص سند تحصیلی صنف چهارده  را از پاکستان گرفته، سند دوسال بعدی اش را از دانشگاه البیرونی در رشته اش شرعیات به دست آورده و عضو قبلی حزب تحریر بود؛ آدم تندخو و افراطی است؛ تجربه مدیریت دولتی را ندارد و در انتخابات رسوای ریاست جمهوری، سرباز وفادار تیم دولت ساز بود. 

جمعیت اصلاح که بستر ساز برای داعش است ، سعی دارد در مناطق تاجیک نشین و ازبیک نشین نفوذ کند تا جوان های کم دانش و افراطی را جذب و شستشوی فکری دهد تا آماده پیوستن به گروههای تروریستی شوند.