-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۳, دوشنبه

چهار گناه تاریخی ستر جنرال نبی عظیمی

گناه اول:

سپهسالار عظیمی در زمانی که تهاجم عرب و عجم وپاکستانی ومجاهدین وابسته به پاکستان بالای جلال آباد براه افتید،به مصاف دشمنان خاک شتافت وبا نبوغ نظامی اش ارتش متجاوز پاکستان و هواداران افغانی آنرا در رأس گروه های گلبدین حکمتیار ویونس خالص وحقانی ...را  تارومار کرد،جبهه جلال آباد را فتح کرد،وطن را نجات داد و مسیر تاریخ را تغییر داد!!

گناه دوم:

کودتای شهنواز- گلبدین که توسط آی اس آی برنامه ریزی شده بود،یک حادثه بسیار بزرگ وویرانگر بود.پیروزی کودتای خونین تنی-گلبدین شاید جنایت  رژیم وفاجعه پولپوت،امین وجنرال پنوشه را از یاد میبرد وحمام واقعی خون را در کابل برپا میکرد.اما جنرال عظیمی با درایت کامل از قبل پلان دفاعی خود را طرح کرد وکودتای شهنواز گلبدین را شکست داد!!

انداخت دومین بمب کودتاچیان بالای گارنزیون کابل ورفتن داکتر نجیب قبل از همه جا به گارنیریون کابل غرض سپاسگزاری از جنرال عظیمی سهم او را در شکست کودتای شهنواز-گلبدین بخوبی نشان داد!!  

گناه سوم:

شکست کودتای نجیب-گلبدین.با فرار داکتر نجیب مطابق پلان قبلاً طرح شده،حزب اسلامی گلبدین توسط هواداران داکتر نجیب وگروه خلقی های وفادار به آی اس آی، در اکثر قرار گاه های نظامی شهر کابل جابجا شده بودند.حوزه های پولیس مکمل به قرار گاه های حزب اسلامی تبدیل شده بود.

جنرال رفیع معاون رییس جمهور ،موفق شده بود تا حزب اسلامی را در داخل گارد ریاست جمهوری ومقر کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان جابجا نماید.

کودتا شروع شد و تا آن هنگام به جز از گارنزیون کابل،میدان هوای کابل،بالا حصار،دیگر تمامی نقاط مهم واستراتیژیک شهر کابل در کنترل حزب اسلامی و هواداران نجیب وگروه خلقی های وابسته به حزب اسلامی در راس جنرال اسلم وطنجار وزیر دفاع و رازمحمد پکتین وزیر داخله سقوط نموده بود.

اما جنرال عظیمی بدون هیچگونه آمادگی نظامی قبلی باردیگر جریان نبرد ضد حمله را رهبری کرد وافغانستان وشهر کابل را از یک آفت بسیار کلان نجات داد.

سید ادریس فرمانده حزب اسلامی در کتاب مشهور اش بنام «عبور از آتش »جریان کودتای نجیب- گلبدین را دقیق تشریح نموده واز نصب مخابره حزب اسلام در اتاق خواب پکتین وزیر داخله یاد می‌نماید.

گناه چهارم:

جنرال عظیمی یک گناه کلان دیگر را نیز مرتکب شد که قلم اش را به شمشیر تبدیل کرد وطی زمان دو دهه اخیر،قلم زد وفریاد مردم را بلند کرد،از عدالت سخن گفت،ستم وستمگر وفاسد ومستبد وجنایتکار را محکوم ساخت واکثر جبهات فرهنگی را فتح کرد.

حالا چهل روز از جریان سفر ابدی اش می‌گذرد،دین خود دانستم تا گناه های کبیره او را یاد نمایم!!

یادش جاویدان باد!! 

توریالی خاوری