-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۱۳, جمعه

اشرف غنی «زبان خارجی» موسوم به فارسی را زبان شرف نامید


اشرف غنی؛ اما درکابل به کارگزارانش دستور می دهد که زبان فارسی دری را «زبان خارجی» به قلم دهند و رسمیت ببخشند!

 غنی مدعی بود که سیرت پیامبر را نوشته است؛ اما درنماز جنازه به سجده می رود، عبدالرحمان بن عوف را بن کوف می گوید و امام حسین را هم نواسه خدا اعلام می کند!

دروغ دیگراشرف غنی این است که می گوید درکودکی، آثار صدرالدین عینی، تورسون زاده و لاهوتی را خوانده است!احمد ظاهر، رودکی و زبان دری افتخارات مشترک ماست!

 رئیس جمهور افغانستان از افتخارات مشترک افغانستان و تاجیکستان صحبت کرده، گفت، که در ایّام طفلی کتابهای صدرالدّین عینی را خوانده است 

 دوشنبه، 29  مارچ - sputnik. محمّد اشرف غنی، که از سوی مخالفینش به ملّتگرايي و تعصّب قومی متّهم می‌شود، ضمن سخنرانی خود در دانشگاه ملّی تاجیکستان از افتخارات مشترک افغانستان و تاجیکستان سخن کرد. وی گفت، افتخار آن را داشت، که زیر مجسمۀ اسماعیل سامانی، که واقعاً قابل بزرگداشت است، گل بگذارد. 

اشرف غنی گفت:

« چهار دربار - دربار طاهریان هرات، صفّاریان نیمروز و سیستان، سامانیان بخارا و غزنویان غزنه اساس طرز دید جهانی ما را و طرز تفکر ما را به زبان دری، زبان پرشرف ما، ایجاد نمودند. هزار سال پیش این ها جهت امروز را تعیین کردند. چند زبان دیگر را سراغ دارید، که بعد از هزار سال هنوز هم خوانده می‌توانیم و از پیشش لذت گرفته می‌توانیم؟

 در ادامه‌ او ابوعبدالله رودکی، پایه‌گذار ادبیات تاجیک و فارس را«افتخارات مشترک ما»خوانده افزود، رودکی هنوز هم نبض احساسات ما را در تمام دنیایی، که دری را خوانده می‌توانند، تعیین می‌کند. 

“بوی جوی مولیان آید همی‌، یاد یار مهربان آید همی‌. همچنین افتخارات مشترک ما - فردوسی، حافظ، سعدی، امیر خسرو، بیدل، همة اینها ستاره‌های بزرگی هستند، که یک فرهنگ مشترک ما را ایجاد کردند”، -گفت رئیس جمهور افغانستان. 

 وی افزود، این نکته را به آن خاطر عرض می‌کند، که این افراد، وقتی جهانی شدن و تغییرات است، در عین حال با تداوم فرهنگی تاجیکستان و افغانستان ارتباط واضح دارد. 

 رحمان تاجیکستان را خانة دوم اشرف غنی گفت. 

اشرف غنی اظهار داشت:

“معنای همکاری های منطقی و بین المللی، فراموش کردن هویت های ملّی ما نیست. همچنین ارتباطات فرامنطقه ای ما نیز. زبان دری یک وقت تا بنگاله و استامبول زبان حاکم بود و مثل زبان انگلیسی امروز یک زبان تاریخ، گفتار و نوشتار بود.


 عینی را خوانده‌ام... 

 وی گفت، در بخش ادبیات معاصر هم می‌خواهد به حیث کسی، که در دوران طفلی صدرالدّین عینی و تورسون‌زاده و لاهوتی را خوانده بود، صحبت کند. 

“به خصوص، “تاجیکان”- ا باباجان غفوراف را می‌خواهم یادآوری کنم، که هویّت تاجیکستان را عمق و بُعد وسیع داد و در بحثهای افرادی، که نمی‌خواستند جمهوری تاجیکستان ایجاد شود، یک نقش اساسی داشت. شما سر شانه‌های خود این میراث را دارید و آن را پیش می‌برید.

 آثار صدرالدّین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، میرزا تورسون‌زاده و“تاجیکان”- ا باباجان غفوراف هنوز در دهه‌های 60 - 80 - ا عصر گذشته در افغانستان به حروف عربی برگردان شده، به نشر رسیده ‌اند. “تاجیکان”بار آخر سال گذشته در افغانستان دوباره به نشر رسیده است. 

 احمد ظاهر 

 در ادامه‌ سخنرانیش رئیس جمهور افغانستان آوازخوان معروف کشورش احمد ظاهر را یکی دیگر از افتخارات مشترک مردم دو کشور خواند. وی گفت، احمد ظاهر یک افغان بود، امّا سرمایة مشترک مردم افغانستان، تاجیکستان، ایران، ازبکستان و سایر کشورهای منطقه است. 

وی گفت:

“احمد ظاهر در مکتب از من سه سال پیش بود، امّا در جوانی از پیش ما رفت. همیشه یادش تازه باد. او نقطة وصل ماست. خواندن های او در دل مردم در همه جای نشسته و مخصوصاً، باعث افتخار من است، که هر کجای آسیای مرکزی، که نروم، اوّلین سؤالی، که از من می‌کنند، احمد ظاهر است. احمدزاهیرهای نو پیدا می‌شوند، که وسیلة ارتباط ما خواهند بود”، -گفت او. 

 محمّد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، صبح امروز، 29 مارت، جهت انجام یک سفر رسمی و شرکت در کنفرانس“قلب آسیا - روند استامبول”وارد تاجیکستان شد. در دوام روز او یک ملاقات رو به رو با همتای تاجیکش امامعلی رحمان داشت. 

 پس از زوهر او در محفلی در دانشگاه ملّی تاجیکستان، که به او عنوان دکتر فخری داده شد، شرکت و سخنرانی کرد.