-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۸, چهارشنبه

"جمهوریت" لُنگ ستر عورت نیست!


به آگاهی آقای اشرف غنی احمد زی!

داکتر همت

 "جمهوریت" قبل از شما وجود داشت و بعد از شما نیز  باقی خواهد ماند، اگر جناب عالی معلومات داشته باشند (نظام جمهوری) در بیست و ششم سرطان ۱۳۵۲ شمسی با کودتای سردار محمد داود خان تآسیس گردید. اگرچندی که در داشتن معلومات شما درین باره شک دارم، وقتی که شما (امام حسین را نواسه خدا میشمارید و در نماز جنازه رکوع و سجده میکنید، یا به فکر گندیده شما، عدالت را در آن میدانید که از هر قوم وتبار به اندازه شعاع وجودیشان در محبس محبوس باشند ... حتمآ به یاد دارید اعتراض کرده بودید که چرا در محبس پلچرخی زندانیان گویندگان یک زبان هستند) بناءً تردید ما نسبت به (نبوغ!) شما بی جا نیست. اما شما به صفت فاشیست ترین چهره و قلابی ترین رئیس جمهور نمی توانید آلوده گی ها و  آبروی از دست رفته خود را با نام مقدس "جمهوریت" بپوشانید. "جمهوریت" لُنگ ستر عورت شما نیست مردم از جمهوریت حمایت کردند و خواهند کرد.

شما باید بدانید در هر منطقه افغانستان که تظاهرات به حمایت از جمهوریت صورت میگیرد مردم طرفدار جمهوریت به معنی واقعی آن به مثابه بهترین سیستم دولتداری هستند اما از جمهوریت چهارنفری دزدان غنی- بی بی گل، فضلی و محب هرگز دفاع نخواهند کرد و در برابر همه مظالم شما ایستاده گی خواهند کرد.

در اخیر این کوتاهه میخواهم بگویم جناب شما با همه کار های غیرعقلانی و مسخره ایکه انجام میدهید اما در پاکسازی قومی و نیرنگ های دزدی بیت المال در روز روشن نبوغ دارید، بدست یک لبنانی از نزدیکان بی بی گل کلید خزانه (بانک ملی) را تسلیم داده حلقه دزدان را تکمیل ساختید، شما جناب غنی رهبر دزدان، فضلی و محب دستیاران، اجمل احمدی لبنانی با (نام ساختگی) معتمد دزدان، بی بی گل مجری یا (کوریر) دزدان اما در مورد تحویلدار های شما در خارج چیزی نمیدانم. جالبتر از همه اینکه چندین بار دزدی های ملیونها دالری بیت المال بدست مجری یا همان بی بی گل لبنانی افشآ و یکبار هم عملآ در میدان هوائی دوبی دستگیر گردید و پولیس دوبی موضوع را به مقامات افغانستان راپور داد اما شما جناب رئیس جمهور آنقدر بی حیا و پر روی بودید که ابروی شما هم خم نشد !!!

حالا با همه خیانت و جنایت "جمهوریت" را رو پوش  قرار داده به نحو دیگری مردم را فریب میدهید!

چراغ ظلم ظالم، تا دم محشر نمیسوزد

اگر سوزد شبی سوزد، شبی دیگر نمیسوزد....