-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۳, جمعه

غنی، سرنوشت خود را با سرنوشت دکترنجیب گره زد

 انتصاب لجوجانۀ داود لغمانی درمقام ولایت فاریاب، تکرارانتصاب جنرال جمعه گل اسک از سوی دکترنجیب به حیث «تولواک صفحات شمال» است. سقوط و ریزش درحکومت کابل از همان فرمان مصرانه و بی برگشت نجیب درقریب سی سال پیش شروع شد. اکنون وضع مشابه همان دوره وحتی وخیم تر از آن است. ارگ، دیگ جوشان بی اعتمادی ملی را روی اجاق گذاشته؛ امکان دارد این دیگ این بار چنان انفلاق کند که توته های کله و کاپوس غنی و شرکاء اصلاً قابل جمع آوری نباشد. مقاومت فوری جنبش ملی براین امردلالت دارد.

غنی درچندین جبهه گیرافتاده وعقل خود را کامل از دست داده است.