-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۴, سه‌شنبه

ملاقات نماینده گان غنی و محب با طالبان در دوبی

 شایعه یی وجود دارد که بین نماینده گان طالبان و گروه اشرف غنی در دوبی مذکراتی برسر یک تعامل صورت گرفته است.

اگر حقیقت مساله اثبات شود، این تعامل، چیزی نیست جز همان تعاملی که جنرال رفیع درواپسین هفته های سقوط دکترنجیب الله با حکمتیار داشت. تشدید تنش ها درسطح داخلی، یک مقدمه است. انگشت گذاشتن پیوسته روی حساسیت های قومی، درکل بخشی از برنامۀ تعامل با طالبان است تا جامعه سیاسی از پیشاپیش از درون فروبپاشد.

تحویلدهی ناگهانی و کودتایی قدرت به طالبان از سوی فضلی وحمدالله محب روزی اتفاق افتادنی است. تمهیدات چنین ضربه ای هم اکنون درجریان است. جنگ مردم با طالب، امری گریز ناپذیر است. پالیسی سنگ وارۀ طالب نه تغییر پذیر است؛ نه تعدیل پذیر. قدرت نظامی و نبرد منظم و دایمی، یک گزینۀ مجبوری اما برای زنده ماندن افغانستان و مدنیت کشور امری حیاتی است.