-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۸, چهارشنبه

امرالله صالح درین روزها گپ نمی زند؛ قی می کند!

 عبدالحفیظ منصور درپاسخ به ارتکابات لفظی اخیر لفظی امرالله صالح گفت: هویت فروشی نیست، احتیاط.