-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۲, یکشنبه

امرالله، خراسانی را به امان الله گذر فروخت

 حمید خراسانی قربانی همایش کوهدامن شد. او را نگهداشته بودند که به جان یونس قانونی، احمد مسعود وضیاء مسعود بیاندازند. اما نشست ترکیه اولویت را تغییر داد.

 امرالله صالح و غنی، اکنون با پیوستن امان الله گذر به ارگ ( هرچند ظاهری) مفرزۀ خراسانی را تعطیل می کنند. دشنام گویی های خراسانی عنوانی امان الله گذرفراموش کسی نشده  است. امان الله گذر درصف «غلام خانه» قرار گرفت و دیگر نیازی به تلاش های امان الله گذر برای گوشمالی دادن خراسانی نیست. دم نقد، وظیفه خراسانی و گروه بیکاره اش مختومه است. آینده، نشان خواهد داد که گپ به چه ترتیب پیش خواهد رفت.