-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۶, دوشنبه

شعیب نام، مدیر مراقبت سیار

 اخاذی از گمرکات زیر نام اصلاحات 

فاز جدید غارت و تالان گمرکات در سراسر کشور 

شعیب طراح اصلی پروگرام اخاذی است.گزارش های ثقه از وزارت مالیه کشور حاکی از آنست که خالد پاینده سرپرست وزیر این وزارت در یک اقدام از قبل پیش بینی شده دست به تشکیل حلقه مافیایی جدید در درون وزارت مالیه زده و قرار است دور جدید اخاذی از ریاست های گمرکات در ولایات زیر نام اصلاحات از سر گرفته شود. 

این در حالیست که از تاریخ تعیین خالد پاینده به صفت سرپرست وزیر وزارت مالیه بیشتر از دو ماه می گذرد که پس از استعفای اجباری آقای عبدالهادی ارغندیوال به این سمت منصوب گردید.

خالد پاینده اخیرا و بعد از سپری شدن دو ماه از تاریخ تقررش حلقه مافیایی را مرکب از معین عواید وزارت مالیه عالم شاه ابراهیمی، رئیس عمومی گمرکات آمنه احمدی، رئیس تنفیذ قانون موسوم به اسدی و مدیر مراقبت سیار گمرک‌ کابل به نام شعیب تشکیل داده است. 

حلقه مذکور قرار است از ریاست های گمرکات ولایات کشور اخاذی کند و در این اقدام خویش به طور مستقیم از طرف سرپرست وزیر مالیه حمایت می شود. 

نقطه خیلی بارز این اقدام فسادآلود، گسیل شعیب نام مدیر مراقبت سیار گمرک کابل به منظور اخاذی به گمرک های ولایات از طرف سرپرست وزیر است، در حالی که شعیب نام هیچ گونه مسوولیتی در مطابقت با لایحه وظایف خویش در قبال بررسی و نظارت از روند کار گمرکات ندارد. 

اسدی رئیس تنفیذ قانون و شعیب مدیر مراقبت سیار گمرک کابل وعده جمع اوری پول از گمرکات را به همکاری آمنه احمدی رییس گمرکات و عالم شاه معین عواید به سرپرست وزیر داده اند.

در نخست معین عواید و رییس عمومی گمرکات مسولین گمرک ها را تهدید به اخراج کرده سپس شعیب نام، مدیر مراقبت سیار گمرک‌ کابل به ولایات رفته و توطیه اخراج روسای گمرک های ولایتی را طرح ریزی کرده به این شیوه از آنان اخاذی می کند. در صورتی که  رئیس گمرک حاضر به همکاری نشود، گزارشش به وزارت ارسال و تحت نام اصلاحات برطرف می شود. به گونه مثال، رئیسان و معاونان گمرک های کندهار و ننگرهار که به ترتیب ذکر شده از سمت های شان برطرف شدند. 

از طرف دیگر، از کسانی که به جای رئیسان برطرف شده گماشته می شوند، نیز در بدل تقرر پول های گزاف اخذ می‌گردد. 

به این ترتیب، حلقه مافیایی تحت رهبری خالد پاینده در هر دو صورت، عزل و نصب روسای گمرکات، از انان اخاذی می کند و احتمال زیاد وجود دارد که طبق روال گذشته دست مقامات بالاتر نیز در این اخاذی و فساد موجود در وزارت مالیه دخیل باشد.