-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۱۴, شنبه

قابل توجه شارلاتان های جمهوری سه نفره


درسند بودجۀ رسمی 1400 برای اعمار جادۀ سرکوتل خیرخانه که یگانه مسیر پیوند پایتخت به 9 ولایت شمال به شمار می رود، 50 میلیون افغانی! درنظر گرفته شده، حال آن که این مبلغ، حتی پول استملاک جایداد های حواشی سرک را هم پوره نمی کند. گزارش شده که این هزینۀ ناچیز از سوی ولسی جرگه هم تصویب شده است. 

طوری که درسند رسمی شهرداری مشاهده می کنید درسال 1399 بودجه جادۀ سرکوتل بیش از یک و نیم میلیارد افغانی پیش بینی شده بود.

حالا حکومت، بقیه پول مورد نیاز را از کدام حساب باید پوره کند؟ کود های 91 و 92 به دزدان جمهوری تعلق دارد. یا برخی پروژه های بی فایده و مصلحتی دیگر را لغو کند.