-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۷, سه‌شنبه

امرالله صالح روی ماین خودش پا گذاشته است

 امرالله صالح، به موریانۀ وجودش خودش مبدل شده است. با گذشت هر روز، خودش را خراب کرده روان است. ازهرطرفش که فکر کنی، آیندۀ وی نا به سامان و خطرناک است. او اکنون برشعور عمومی ریشخند می زند؛ روان های زخم خورده را دو باره زخم زبان می زند؛ قلب های ریش ریش شده را سر از نو شیار می کشد. این طور می فهمم که عواقب کار را عادی تلقی کرده است.