-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۰, جمعه

چکش نرم پول اپراتیفی، بر شقیقۀ فرمانده کوبیده شد


گفته شده که پسر فرمانده گذر ممکن است قوماندان امنیه کابل مقرر شود.


به گزارش واصل شده از کابل، قرار است روز یکشنبه  گردهم آیی بزرگ مردمی در حمایت از اشرف غنی در کوهدامن  از طرف قومندان امان الله گذر  برگزار شود.

در این گردهمایی  اشرف غنی و امرالله صالح هم سخنرانی میکنند و امان الله گذر که چند روز قبل دو به دو با امرالله صالح دیدار کرده بود،  رسماً حمایتش را از ارگ اعلان می نمآید.

ارگ به امان الله گذر  به خاطرحمایتش از اجندای ارگ، دم نقد  مبلغ سه میلیون دالر پول پرداخته و قرار است که پسر امان الله گذر را به حیث فرمانده پولیس کابل مقرر نمآید.

در این شرایط که نیاز است تا حوزه مقاومت متحد شوند و برای حکومت غیر متمرکز  تلاش مشترک نمآیند، پول های بی حساب ارگ  مُهره های پول پرست و بی اصول را این گونه اسیر میکند.