-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۰, جمعه

مخالفت غنی - امرالله با سفر رئیس پارلمان پاکستان به کابل

 توطئه مشترک غنی - امرالله علیه سفر رئیس پارلمان پاکستان به کابل/ طیاره اجازۀ نشست نیافت.

به گزارش منبع موثق،  قرار بود  اسد قیصر
رئیس پارلمان  پاکستان  بنا به دعوت  رئیس  پارلمان افغانستان میر رحمان رحمانی به کابل آمده بود تا با ارکان پارلمانی افغانستان گفت وگو های رسمی داشته باشند. اما این اقدام رحمانی با مخالفت جدی غنی و امرالله مواجه شد و سفر هیأت بلند رتبه پاکستان آن هم در آستانۀ نشست پرسروصدای استانبول که هدفش کنار زدن غنی از قدرت است؛ به زیان ارگ تفسیر گردید. از سوی دیگر، مخالفت بین رحمانی و امرالله هم به شدت خود باقی است.

 به این ترتیب، برخلاف عرف دپلوماسی، درحالی که هواپیما قرار بود به زمین بنشیند، ازطریق وزارت داخله و ریاست امنیت ملی یک صحنه سازی به راه انداخته شد و به ریاض فرمانده پی پی اس غنی که قوماندانی میدان هوایی کابل را به عهده دارد، فهمانده شد که اعلام کند در فرودگاه کابل تهدید امنیتی رونما شده و به طیاره حامل رئیس پارلمان پاکستان اجازۀ نشست داده نشد و هیأت پاکستانی از فضای کابل دو باره به اسلام آباد برگشت.