-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۴, سه‌شنبه

امضای امرالله صالح از چلش افتاده است


گزارش معتبراز ادارۀ امور به گزارشنامه افغانستان واصل شده است که امضای امرالله صالح در پای هرمکاتیبی که به اداره امور، شورای امنیت ملی و وزارت تحصیلات عالی مواصلت می ورزد، اعتبار وچلش ندارد و قید کتاب وارده نمی شود.

صحنه گردان ریاست ادارۀ امور ریاست جمهوری در دست دکترفضلی و اداره شورای امنیت در دست حمدالله محب است. اکنون هیچ مأموری پائین رتبه حتی اجیر به امضای صالح به کار گماشته نمی شود.

باخت سیاسی فاحش تازه شروع شده است. نقش صالح درجمهوری به انحراف رفته، میکانیزه کردن سیستم استبداد منسوخ است. مراحل بعدی اش به مراتب دردناک خواهد بود.