-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۶, دوشنبه

اشرف غنی آمادۀ تحویل دهی ارگ به طالبان است

 مکانیسم تسلیم دهی قدرت! 

عبدالله پیمان

غنی مکانیسم تحویل دهی قدرت را به طالبان طوری طراحی کرده که جز تعداد معدودی از آگاهان کس دیگری متوجه آن نخواهد شد. سازوکار تسلیم کردن قدرت این است که وی ظاهرا تحت عنوان ایستادگی در برابر طالب اجازه می دهد که طالبان سنگرهای ارتش را به زور تسخیر کنند و به صورت طبیعی جلو بیایند. هر وقت چند ولایات کلیدی را گرفتند و سقوط کابل محرز شد، آن گاه یواشکی صحنه را ترک می گوید و به سوی آمریکا پرواز می کند.

حُسن این روش این است که غنی در توجیه این عمل اش می تواند استدلال کند که من از جمهوریت تا آخرین لحظه امکان حضور در کابل دفاع کردم، اما نشد و هم تحت عنوان داشتن انحصار مشروعیت جنگ و دفاع از جمهوریت، به کنشگران حوزه مقاومت فرصت سر بلند کردن را نمی دهد تا از قلمرو خویش دفاع کنند و هم زمینه را از حیث تبلیغاتی طوری رقم می زند که تا طالبان با تسخیر هر سنگری از سنگرهای ارتش- بازمانده آمریکا- جسور تر و فربه تر شوند و در میان اقوام دیگر هم تا حدودی مشروعیت کسب کنند تا رفته رفته حاکمیت سراسری شان به امری حتمی و یقینی مبدل گردد.