-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۱۴, شنبه

شکست قوای حکومتی در جلریز

 گزارش می رسد که قوای حکومتی درحمله بر جلریز شکست سختی خورده و بعد از دادن تلفات جانی و تجهیزاتی دو باره به بهسود عقب نشینی کرده اند که «انتقام» آن را از بهسودی ها بگیرند. گزارش می افزاید که حلقاتی درارگ، مشوره داده اند که پایگاه طالبان درجلریز نباید تضعیف یا صدمه پذیر شود؛ برعکس باید مانند دند غوری بغلان، به حیث نقطه فشار بر هزاره جات حفظ گردد. یاسین ضیاء پیش جنگ جمهوری سه نفره، بعد از شکست در بهسود، شکست جلریز را با سکوت برگزار کرده است.