-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۱۷, سه‌شنبه

اضطراب امرالله صالح درحال افزایش است

 ملاقات امرالله صالح با قوماندان جان احمد و امان الله گذر، درواقعیت امر، بازگفتار  اشتباهات سیاسی صالح است که علیه قوم خودش تیغ برداشته است. معلوم می شود تغییرمهمی درحال آمدن است. امرالله تا همین چندی پیش، نقشه گرفتاری جان احمد و امان الله گذر را به عنوان پشقراولان «جمیعتی توب» آماده کرده بود. حالا که پیشاپیش نشست استانبول، دوسیه حکومت بسته می شود، باب رایزنی را با جمیعتی توب ها گشوده است. 

اما اقدامات صالح و غنی رخ دیگر خود را نیز آهسته آهسته نشان می دهد. به حمیدخراسانی دستور داده اند که تهاجم لفظی خود علیه احمد مسعود را شروع کرد. او شروع کرده و زمینه را برایش مساعد کردند که در داخل یک مسجد، به نحوی به مردم وعظ کند که ایستادن احمد درکنار کنار نماینده «یهود ونصارا» درفرانسه باعث می شود که ما دو باره «به کوه برآییم» و جهاد کنیم!

برداشت من ازین سیاه بازی ها این است که درفرجام کار، ممکن است ضربه اولی از یک مسیری متوجه حمیدخراسانی شود که ثمره تبلیغاتی اش را نیز امرالله و غنی خواهند برد؛ اما ضربۀ اصلی متوجه خود امرالله است. از همین حالا گزارش هایی در دست است که حلقاتی با صلاحیت درداخل ارگ با طالبان درمذاکره اند. آخر این مذاکره می تواند به یک توطئه ختم شود؛ توطئه یی که تحویل دهی رئوس قدرت به طالبان و پیاده ساختن مخفی تمامی مفرزه های آنان به داخل کابل باشد. آنگاه امرالله کجا می رود؟