-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۷, جمعه

آسیب شناسی کنید/ دیگرچانس اشتباه ندارید!

 جناب سفیرصاحب احمد ولی مسعود؛

حکومت «جمهوری شاهی» چهارنفره، مصاحبه احمد مسعود را با یک تلفن قطع کرد. حالا متوجه می شوید که بنیاد مسعود و اردوگاه مقاومت، اول تر از همه به یک شبکه تلویزیونی نیازمند است؟

تازه آغازماجرا است. ازین پس، سلسله مزاحمت ها و مشکل آفرینی ها دربرابر جنبش مقاومت ملی گسترده تر خواهد شد. همیشه شکوه سر داده می شود که شماری از دزدان رده اول و معامله گر، میراث و آرمان احمد شاه مسعود را «سودا» کرده و مفاد آن را مطابق روزمره گی های زنده گی شخصی خویش مصادره کردند.

بیایید اعتراف کنید که شاکیان نیزدر راه ماندگاری و حراست ازظرفیت تاریخی راهبرد مسعود نیز کاری انجام نداده اند. امروز یک قوماندان درجه سه، از خود شبکه تلویزیون شخصی دارد؛ اما نیمی از مصارفی را که شما در طی دو دهه در جلسات موسوم به وفاق ملی و اجماع ملی خرج کرده اید؛ هرگاه به راه اندازی یک دستگاه تلویزیون به کار می گرفتید؛ درکارزار تبلیغاتی، این چنین محتاج و دست نگرشبکه طلوع نیوز نمی بودید؛ بلکه وضعیت به ترتیبی می بود که طلوع نیوز و دیگرکانال ها، اخبار دست اول مربوط به جبهه مقاومت علیه تروریزم وطالبان را ازشما می گرفتند.