-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۱۸, چهارشنبه

یکی دو کتاب بخوانید؛ بعد فتوا بدهید/ فدرال به معنای تجزیه نیست

یک کورس قصیرالمدت به خانم فتانه برگزار شود.


 اساس فدرالیزم مثلا نمونه اش این است:

۸ صبح، پروان: برای اولین‌بار در سطح افغانستان برای انتخاب ولسوالان در ولایت پنجشیر صندوق رای گذاشته شده است. قرار است برای هر ولسوالی از ولسوالی‌های هفت‌گانه پنجشیر سه نفر از طریق انتخابات گزینش و به مرکز برای انتصاب معرفی شوند.

منصور عنابی، سخنگوی والی پنجشیر به روزنامه ۸ صبح گفت که مردم در این ولایت برای اولین بار در سطح افغانستان به پای صندوق‌های رای‌دهی برای گزینش ولسوالان رفتند و برای نامزدان مورد اعتمادشان رای دادند.

به گفته عنابی، انتخابات برای گزینش ولسوال‌ها از ولسوالی حصه اول این ولایت آغاز شده و قرار است این روند در شش ولسوالی دیگر ولایت پنجشیر نیز ادامه داشته باشد.