-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲, پنجشنبه

اولین رهبرداعش

 اگرچکیدۀ یک هزارسال تاریخ این حوزه را در یک عبارت بیان کنیم، این جمله به دست می آید:

اولین رهبرداعش درحوزۀ ایران، افغانستان، آسیای میانه و هند، جناب سلطان محمود غزنوی «بت شکن» بوده است.