-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۷, جمعه

باید منتظرتغییر شکل حضور امریکا بود

 خروج امریکا ازافغانستان تا مرز حضور صفری نیروها، مثل دروغ های اوباما و ترمپ، یک ترمپ تمدید شده است. آنان به دگرسانی اشکال حضور نظر دارند نه به حذف حضور. آن ها به وسیله کمپنی های اجیر جنگنده، سهل می توانند داعش را فربه ساخته و به نماینده گی از خویش در افغانستان روی پا نگهدارند. به نظرمی رسد که داعش سازی درافغانستان چندان نتیجۀ مطابق لایحۀ جنگ مخفی امریکا نداده  است.