-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲, پنجشنبه

آنانی که درین کاخ، جلسه بگیرند؛ غذا بخورند و سپس درموترهای قیمتی هرکس پی کار خود برود؛ یک لحظه توان ایستادن درمیدان جنگ با طالب را خواهد داشت؟

 امرالله صالح درتوهم گفتاری هایش، یک نکته را صحیح نشانه گرفته بود که « جمیعتی توپ، ختم شو»
جلسه جمیعت، شعبه بلخ