-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۶, پنجشنبه

اختلاط حکومت چهارنفره با وایسرا و فرمانده

 بازی گردان اصلی: خلیلزاد وسکات میلر

صحنه گردان جمهوری: محمد اشرف غنی
تنظیم دیالوگ ها: حمدالله محب
منشی : سلام رحیمی
تدقیق و روانش شناسی جلسه: فضلی
عکاس: قانون پوه، سروردانش
نورپرداز: امرالله صالح سابق صحنه گردان «شش ونیم»
فیصله: نخست حرکت موکب وایسرا و اسکات میلر به طرف تورخم.
مرحلۀ بعد؛ کوچ کشی دو پاسپورته ها از تمامی مسیرهای زمینی وهوایی