-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲, پنجشنبه

جواد منصورپوپل نوشت:

 عجب، 

در آن دور ها دی اکسید کاربن را به آکسیجن تبدیل میکنند، در زمین خیلی نزدیک به خودشان در سرزمینی به نام افغانستان آکسیجن را به دی اکسید کاربن تصمیم دارند تبدیل کنند. 

الهی من نمیدانم به علم خود تو میدانی ....