-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۳, جمعه

احتمال تغییرات در مراتب عالیۀ جمهوری سه نفره

 به حواله یک اطلاع مقدماتی ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان، گفته می شود که اشرف غنی بیشتر از گذشته نسبت به تحرکات حنیف اتمر بی اعتماد شده است. استقبال رسمی حنیف اتمر همچو متولی سیاست خارجی، از نصب لوح یاد بود از قهرمان ملی - احمد شاه مسعود- درپاریس، خشم اشرف غنی و محب را بیشتر از پیش دامنه زد.

به اساس راپور اولیه، اشرف غنی تصمیم گرفته که حمدالله محب را وزیر خارجه، محمود فضلی را وزیر مالیه، وحید عمر را رئیس اداره امور، سرور احمدزی را  ( فردی مجهول الهویه نظیر اجمل احمدی ) را مشاور امنیت ملی تعیین کند.

وارخطایی اشرف غنی همزمان با بالا گرفتن بحث ها پیرامون برگزاری نشست استانبول و پافشاری بر رهایی هفت هزار تن از تروریستان طالب افزایش یافته است.

غنی این طور نتیجه گرفته است که اتمر  از چوکی وزارت خارجه  برای خودش  کار میکند و ذهنیت خارجی ها را علیه ارگ برمی انگیزد.