-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۷, دوشنبه

احضارات جنگی مارشال دوستم در 12 ساعت اخیر

از صفحات شمال خبر می رسد که مارشال دوستم فرمان احضارات جنگی علیه حکومت کابل صادر کرده است. 

هم اکنون نیروهای مسلح و جماعت ترک تبار در سراسر شمال و شمال شرق به جنگ آماده گی دارند. فیصله رهبری جنبش این است که از ورود و معرفی والی نا شناخته در فاریاب به هر بهای ممکن، جلوگیری کنند.

نکتۀ مهم تراین است که همه جنرالان، افسران میانه پایه و سربازان وابسته به دودمان جنبش ملی اسلامی که در اردوی ملی، پلیس و امنیت ملی خدمت می کنند، از فیصلۀ علما و رهبران جنبش با خبر ساخته شده اند. 

مارشال دوستم گفته است که ما در دوجبهه ( علیه طالب و تیم اشرف غنی) خواهیم جنگید. وی اشاره داده است که تیم نام نهاد جمهوریت درحال انقراض است و درآخرین مراحل تأسیسات دولتی را به طالبان تسلیم خواهند داد.