-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۶, پنجشنبه

هدف جنگ بغلان، قطع راه پنجشیر با ولایت تخار است

 خبرواصله به گزارشنامه افغانستان مشعر است که عقب نشینی نوبتی نیروهای امنیتی از خطوط جنگ در بغلان، بخشی از سناریوی غنی و امرالله به منظور قطع ارتباط پنجشیر با ولایت تخاراست. لنگرجنگ در بغلان اگر به همین شکل سنگینی کند، بغلان نخستین ولایتی خواهد بود که به طالبان سپرده می شود. 

درگزارش آمده است که مدیریت این عملیات در دست اکبربارکزی است که مستقیم از ارگ فرمان یافته است. هدف، محاصرۀ پنجشیر و راه اندازی کارزار چند سویه برای تسخیر آن است. اعلام حالت جنگی از سوی احمد مسعود بی جهت نبوده است.

رزمایش بسیارجدی احمد مسعود، دراردوگاه ارگ، معامله گرهای رده اول تکانۀ سختی ایجاد کرده و روحیۀ تضعیف شدۀ مردم علیه طالبان را به شدت تقویت کرده است. وی قرار است مرکزفرماندهی مقاومت ملی را درتخار سازمان دهد.

شماری از مردم از تصرف ناگهانی کابل نگران شده اند. گرفتن کابل بدون تسخیر قرارگاه راهبردی و مخوف پنجشیر، طالبان را بعداً با شکست های پرتلفات دربدنۀ شهری - شمالی کابل مواجه خواهد ساخت. اکنون پرسش مهم و کلیدی این است که شاهراه کابل تا جبل السراج و پنجشیر آیا به وسیلۀ فرماندهان دولتی یا غیردولتی شمالی دفاع خواهد شد یا آن که براساس سازش مرموز و اپراتیفی، ناگهان به نفع طالبان بیرق سفید بالا خواهند کرد؟

درنخستین درگیری ها اگر پنجشیر، استقامت و ابهت خود را درمیدان جنگ به اثبات برساند؛ دفاع از کابل امری طبیعی است و انسجام لشکرهای تازه مسلح درکابل پرنفوس، طالبان را درموضع دفاعی قرار داده و این موضع دفاعی دیر دوام نمی آورد و می شکند. 

کابل، بسترطبیعی به طالب نیست و اگردقیق سازماندهی شده باشد و فرماندهان مقاومت درین رابطه طرح های درستی را سنجیده باشند، افسانۀ طالبان که از سوی خلیلزاد، کشورهای معاند و رسانه های سریالی غربی به تنها پهلوان معرکه تشبیه می شوند؛ به زودی باطل خواهد شد. 

گزارش دیگری حاکی است که امرالله صالح و عزم الدین میرزایی به دستورغنی به دیدار احمد مسعود رفته اند. اخیراً امرالله صالح لنگوته به سربست و از گسترش پروسۀ توزیع تذکره الکترونیکی ابزار شادمانی کرد. او درواقع تلنگری به احمد مسعود زد؛ بی خبرازین که احمد مسعود پاسخ او را با مانور بزرگ درکابل، پخش سرود ملی به زبان پارسی و افراشتن بیرق های مقاومت خواهد داد. اکنون پروسه از اختیار همه خارج است.

آنان تاکید دارند که هر عمل، عکس العملی دارد، اگر حکومت به اختلافات بیشتر دامن بزند، اقدامات بیشتری انجام خواهد شد.