-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۵, چهارشنبه

تذکر به «سایت همایون»

 تذکر به «سایت همایون»

طوری که مشاهده می شود سایت همایون برخی مطالب و گزارش ها را از صفحۀ «گزارشنامه افغانستان» رو برداری کرده و بیشتر موارد، بدون ذکر منبع نشر می کند. روش کار حرفه یی از یک اطلاع رسان می طلبد که مقرره ها و پروتوکول های مسلکی و اخلاقی را درنظر بگیرد. درحال حاضر، اکثرجوانان که به امور اطلاع رسانی هم چندان آشنایی ندارند، یاد گرفته اند که هنگام برداشتن مطلبی از یک رخنامه یا سایت، منبع اصلی را با امانت داری می نویسند و به اصل حرفه یی احترام می گذارند.

مسوول سایت همایون لابد مطلع است که ادامۀ تخلفات می تواند قابل پیگیری باشد. ( رزاق مأمون)