-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۴, سه‌شنبه

شب نامه های مرموز از نام دولت الاسلامیه خراسان

 

جمهوری سه نفره آیا کورس رؤفی را نشانه گذاری کرده است؟ یا همه به خاطر کوبیدن همدیگر ازین ورقه های باطل کار می گیرند؟