-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۱, سه‌شنبه

تبعیض سازمان یافته دربرابر مردم شمالی

 دولت عمداً می‌خواهد مردم شمالی دست به شورش بزنند.

نادیده گرفتن، محرومیت، تبعیض و اهانت به ارزش های مردم شمالی از جمله کارهایی است که دوام دار توسط حکومت غنی و کرزی صورت گرفته تا نسل جدید و پُردغدغۀ شمالی  اقدام به شورش علیه حکومت بزنند.

این کار  حکومتی سنجیده و دقیق روی دست گرفته شده تا مردم شمالی را در دم تیغ قوای ناتو و قوای مسلح دولت کنونی بدهد.

چندمین بار است که بودجه بزرگ ساختن جاده کوتل خیرخانه را به ولایت هاي ديگر منتقل می‌کنند که به تازه گی  بودجه ساخت این جاده حیاتی را که همه ولایات شمال را به سایر ولایات کشور وصل می‌کند به ولایت لوگر( زادگاه غنی) منتقل کردند و امرالله صالح نیز همدست ارگ شده تا امتياز آن را رئیس پارلمان در اذهان عامه مردم شمال نگیرد.

این تبعیض سازمان یافته حکومت باعث شده که حلقات مخفي حزب تحرير در کاپیسا- پنجشیر- پروان و کوهدامن  به نفع داعش سربازگیری کند که در حال حاضر رهبر خراسان داعش نیز یک جوان سرای خواجه یی است.

بزرگان سیاسی این حوزه نیز غرق در معامله گری سیاسی و یا عشرت شان هستند که در همه این چهار ولایت  حتی یک نهاد فرهنگی فعال برای پسران و دختران وجود ندارد تا علیه افراطیت مبارزه صورت گیرد، برعکس امرالله صالح و یاسین ضیاء به دستور ارگ  مدارس افراطی را حمایت لوژستیکی و مالی مینمآیند.