-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۴, سه‌شنبه

«غلام بچه های حضور» حالا چی می گویند؟

ازغنی شروع، تا امرالله، یاسین ضیاء و تمیم عاصی ( نشسته درغُندی خیر) فریاد «انتقام» از علی پوروهزاره سر داده بودند.

حالا که رازسقوط چرخبال ازپرده برون افتاده، طوق مسوولیت به گردن دولت می افتد یا نفرات علی پور؟ این همه تاوان چوروتالان مردم بهسود را کی می دهد؟

 مجلس نمایندگان افغانستان حدود دو ماه پیش (۱۰حمل ۱۴۰۰) فیصله کرد که هیأتی از کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نمایندگان به ریاست مهندس میر حیدر افضلی به بهسود برود و چگونگی بررسی سقوط این چرخبال ارتش افغانستان را بررسی کند.

در بخشی از گزارش هیأت مجلس نمایندگان که امروز علنی شد، آمده "تحقیقات تیم تخنیکی بین‌المللی نشان می‌دهد که راکت شلیک شده بر چرخبال ارتش افغانستان از نوع ATGM یا از جمله راکت‌های رهبری شده‌ای است که توسط حرارت فریکانسی مسیر هواپیما را دنبال می‌کند و در حدود یک و نیم تا پنج کیلومتر برد دارد. "

در گزارش همچنین آمده که هیأت مجلس نمایندگان جعبه سیاه چرخبال را بررسی کرده. در جعبه سیاه تنها مکالمات خلبان چرخبال ضبط شده است.

خلبان می‌گوید: "هاوان نزدیک طیاره اصابت کرده. عاجل برخاست کنید." بعداَ او گفته: "سرعت را زیاد کنید تا تیز (سریع) از منطقه براییم. " همین که جمله دوم خلبان تمام شد، راکت به چرخبال اصابت کرد و صدا خاموش می‌شود."