-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۹, چهارشنبه

جمعیت اصلاح را به پنجشیر می فرستند

 

مولوی ملک عضو فعال جمعیت اصلاح  کاندیدای ولسوالی دره ولایت پنجشیر

 مولوی ملک، رفیق شخصی دوره کمپاین های پارلمانی داکترظهیر سعادت است. او با وطنداران دره روابط خوبی ندارد و حتی در قریه عبدالله خیل با خویشاوندانش خوب نیست. استاد مدرسه عبدالله خیل است؛ سند چهارده اش را از پاکستان گرفته؛ سند دوسال بعدی اش را از دانشگاه البیرونی در رشته شرعیات. عضو برجسته جمعیت اصلاح است و عضو قبلی حزب تحریر بوده. آدم تندخو و افراطی است؛ تجربه مدیریت دولتی را ندارد؛ در انتخابات متحد جان فدای تیم دولت ساز بود. 

جمعیت اصلاح که بستر ساز برای داعش است، سعی دارد تا در مناطق تاجیک نشین و ازبیک نشین نفوذ کند تا جوان های کم دانش و افراطی را جذب و شستشوی فکری دهد تا آماده پیوستن به گروههای تروریستی شوند.