-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۲, یکشنبه

احتمال سقوط قندهار وجود دارد

 علایم و نشانه ها بیانگر آن اند که قندهار درنقشه طالبان درصدر است و احتمال سقوط آن وجود دارد. اکثریت نود درصدی مردم از جمهوری چهار نفره به بینی رسیده اند. والی ولایت به سلطان فساد علنی تبدیل شده وکاروان وسایط تجاری را به زور به سرای خود هدایت کرده و از هرلاری تدارکاتی خصوصی، هزاردالر رشوه می گیرد.

 همزمان برخی گزارش ها حاکی است که بندوبست با پایگاه ها و پاسگاه های دور دست دولتی از سوی طالبان به شدت درجریان است.