-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۶, پنجشنبه

کدره گویی خاله زنکی سیاف

 عبدالرب رسول سیاف به مفتی ناتو شهرت دارد. وی تا یک سال پیش، طالبان را کافر، واجب القتل و نابودی شان را ثواب می دانست و از خیمه لویه جرگه علنی اعلام می کرد. او دردوره کرزی و غنی، فقط به حاکمیت سیاسی موجود خدمت کرد. اکنون حاکمیت درحال تعویض است. حکومت مؤقت، حکومت امارتی و دولت اسلامی. وی هیچ گزینه روشنی ندارد؛ یگانه رویکرد وی، حفظ خودش و سرمایه هایش است. 

پیام فیس بوکی وی که تازه منتشر شد، ظاهراً جنبش مقاومت را هدف گرفته است. چون احمد مسعود، همه معامله گران نسل او را کنار گذاشته و با هیچ یک از آنان راه نمی رود. کدره و کنایه سیاف از قرار معلوم، مجمع مقاومت را هدف می گیرد. کنایه ای است خاله زنکی، نا مشخص، بی پهلو اما پر پهلو. سیاف درایستگاه آخر رسیده و باید همان جا برای همیشه پیاده شود. اوضاع موج تازه نشان می دهد.