-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۳, دوشنبه

شمشیر داموکلس بالا سر رهبران ضد طالبان

به نظر می رسد که پیرام قل، ازطریق ردگیری چی پی اس تلفن همراهش، آماج حمله هدفمند قرار گرفته است. این یک انکشاف خطرناک درجنگ بعدی است و بخشی از توافق مخفی امریکا با طالبان، هرگاه برداشتن موانع از دم راه طالبان برای گرفتن قدرت درافغانستان باشد؛ رهبران زیادی از جمیعت، جنبش و حزب وحدت قتل عام خواهند شد.

بابرفرهمند می گوید:

نوع حادثه شهادت آمر پیرمقل ضیایی نشان میدهد که یک ترور هدفمندانه است. آمر پیرمقل حین برگشت از جنگ با طالب در یک ساحه امن ولسوالی رستاق ولایت تخار با بیشتر از صد سربازش پیاده میشود. تیلفونش زنگ میخورد، حین صحبت یک راکت رهبری شده به سرش اثابت میکند. بجز دو تن از محافظین همجوار به دیگر سربازان اطرافش هیچگونه آسیبی نمیرسد. استفاده از چنین سلاح پیشرفته در افغانستان به ندرت دیده شده است. نهادهای کشفی و استخباراتی دولت برای روشن ساختن نوع حادثه و عاملین آن مسئولیت جدی دارد.