-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۷, دوشنبه

والی پنجشیرهم صنفی اشرف غنی درکمپنی یونیکال است

پنجشیر درمعرض رخنه و خطرات درونی قرار گرفته است. 

 طبق گزارش به دست آمده والی مورد حمایت دکترعبدالله در ولایت پنجشیر، از سی سال به این سو معاش خور شبکه آسیایی کمپنی یونیکال بوده است.

 کمال سالیان متمادی در پشاور در دفتر یونیکال و اداره های امریکایی مشغول به کار بود و از سال ها تا کنون سرگرم تطبیق برنامه های یونیکال درپنجشیر است. 

اشرف غنی عضو بخش افغانستان در کمپنی یونیکال که اسم برنامه اش اکنون (تاپی) است از انجنیرکمال حمایت می کند. ازکمالات انجنیر کمال یکی هم این است که اواخر هر سال بودجه انکشافی ولایت پنجشیر را بدون یک روپیه مصرف دوباره با وزارت مالیه برگشت می‌دهد و از این ناحیه ارگ  را راضی نگه می‌دارد.

کمال درپنجشیر مأموریت خطرناکی را پیش می برد؛ درحالی که مردم پنجشیر به توسعۀ کشاورزی، آبرسانی، اعمارپایه های برق و ده ها مورد دیگر نیازمند می باشند؛ این عامل خارجی، هزینۀ ملی را دو باره به کابل برگشت می دهد.